vega test warszawa tło nietolerancja pokarmowa
Diagnostyka nietolerancji pokarmowej we współpracy z Cambridge Diagnostics (Polska).
Badanie nietolerancji pokarmowej polega na pomiarze specyficznych pokarmowo IgG za pomocą nowoczesnych narzędzi o wysokiej wartości diagnostycznej. Badanie wskaże produkty, które mogą być przyczyną twoich  dolegliwości. Panele do badania obejmują szeroki zakres produktów od tych powszechnie spożywanych w tradycyjnej, polskiej kuchni, jak  pochodzących z różnych regionów świata. Każdy panel zawiera produkty najczęściej wywołujące reakcję. Ze względu na to, że często nawet najmniej kluczowy w diecie produkt może przyczyniać się do odczuwanych dolegliwości, warto rozważyć wykonanie jednego z szerszych paneli.
Oferowana diagnostyka nietolerancji pokarmowej opiera się o zasadę metody LISA (ang. Enzyme-Linked ImmunoSorbet Assay, czytaj więcej: Metoda immunoenzymosorpcyjna - ELISA). Testy spełniają standardy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDD98/79EC), charakteryzują się wysoką czułością, swoistością i powtarzalnością wyników, które są autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. Dodatkową zaletą diagnostyki Cambridge Diagnostics jest wykonywanie badań z niewielkiej ilości krwi włośniczkowej pobranej w prosty i nieinwazyjny sposób z palca. Zagrożenia ze strony spożywanych pokarmów budziły i budzą wiele kontrowersji. Jednak dotychczas nie było tak zaawansowanej wiedzy i specjalistycznej diagnostyki do badania ich wpływu na zdrowie. W obliczu wzrastającej zapadalności na choroby o podłożu zapalnym, immunologicznym szczególne znaczenie ma nowoczesna diagnostyka “uchwycająca” zmiany już na poziomie molekularnym. Oferowane badania pomogą wskazać, które ze zjawisk: nadwrażliwość pokarmowa, dysbioza jelitowa, stres oksydacyjny, czy predyspozycje genetyczne mogą stanowić kluczowy czynnik w powstawaniu stanu zapalnego.
Opis Cambridge Diagnostics.
Zapraszam  na spotkanie ze mną, aby przeprowadzić test i pomóc Państwu w drodze do lepszego samopoczucia.
Menu