Kumulacja prostych pierwiastków w organiźmie
Glin Al         mózg, nerki, włosy, płuca, kości
Arsen As                wątroba, nerki, skóra, włosy, paznokcie
Bor B                  mózg
Bar Ba                skóra, płuca, kości, zęby
Beryl Be                kości, zęby, wątroba
Bizmut   Bi             nerki, płuca
Kadm Cd              kora nerkowa, wątroba, kości
Kobalt   Co            wątroba, nerki
Chrom   Cr         nerki, rdzeń pacierzowy, kości, mięśnie
Miedź   Cu             wątroba, nerki, serce, mózg, jądra
Żelazo   Fe         czerwone ciałka krwi, wątroba, śledziona, szpik kostny
Rtęć Hg         nerki, gruczoł tarczowy, przysadka mózgowa
Iryd   Ir                   gruczoł tarczowy, ślinianki, mięśnie gałki ocznej
Manga   Mn         trzustka, wątroba, nerki
Molibden   Mo      wątroba, nerki, zęby, kości
Nikiel   Ni         gruczoły limfatyczne, nerki, kości, prostata
Ołów Pb         kości, aorta, nerki, wątroba, mózg
Rubid   Rb             wątroba, mięśnie
Selen Se               nerki, wątroba, mięśnie
Krzem   Si         płuca, skóra
Antymo  Sb           nerki, włosy
Cyna Sn         jądra
Stront   Sr         kości, aorta, jądra, gruczoł krokowy
Tytan Ti                płuca, skóra
Uran U                 gruczoł tarczowy, nadnercza, kości
Wanad    V            płuca, kości, tkanka tłuszczowa, serce
Wolfram  W         nerki, wątroba, gruczoły limfatyczne
Cynk Zn               nerki, wątroba, gruczoł krokowy, włosy, paznokcie
Fluor F                  kości, zęby
 
Pierwiastki dobre i złe
GŁÓWNA TESTOWANIE