Badanie nietolerancji pokarmowej polega na pomiarze specyficznych 
pokarmowo IgG za pomocą nowoczesnych narzędzi o wysokiej wartości 
diagnostycznej. Badanie wskaże produkty, które mogą być przyczyną twoich 
dolegliwości. Panele do badania obejmują szeroki zakres produktów od tych 
powszechnie spożywanych w tradycyjnej, polskiej kuchni, jak  pochodzących 
z różnych regionów świata. Każdy panel zawiera produkty najczęściej 
wywołujące reakcję. Ze względu na to, że często nawet najmniej kluczowy w 
diecie produkt może przyczyniać się do odczuwanych dolegliwości, warto 
rozważyć wykonanie jednego z szerszych paneli.

Oferowana diagnostyka nietolerancji pokarmowej opiera się o zasadę metody 
ELISA (ang. Enzyme-Linked ImmunoSorbet Assay, czytaj więcej: Metoda 
immunoenzymosorpcyjna - ELISA). Testy spełniają standardy wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro (IVDD98/79EC), charakteryzują się 
wysoką czułością, swoistością i powtarzalnością wyników, które są 
autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. Dodatkową zaletą diagnostyki Cambridge Diagnostics jest wykonywanie badań z niewielkiej ilości krwi włośniczkowej pobranej w prosty i nieinwazyjny sposób z palca.
Zagrożenia ze strony spożywanych pokarmów budziły i budzą wiele 
kontrowersji. Jednak dotychczas nie było tak zaawansowanej wiedzy i 
specjalistycznej diagnostyki do badania ich wpływu na zdrowie. W obliczu 
wzrastającej zapadalności na choroby o podłożu zapalnym, immunologicznym szczególne znaczenie ma nowoczesna diagnostyka “uchwycająca” zmiany już na poziomie molekularnym. Oferowane badania pomogą wskazać, które ze zjawisk: nadwrażliwość pokarmowa, dysbioza jelitowa, stres oksydacyjny, czy predyspozycje genetyczne mogą stanowić kluczowy czynnik w powstawaniu stanu zapalnego.

Opis Cambridge Diagnostics


Zapraszam  na spotkanie ze mną aby przeprowadzić test i pomóc Państwu w 
drodze do lepszego samopoczucia.
Menu
Diagnostyka nietolerancji pokarmowej we współpracy z Cambridge Diagnostics (Polska).
Badanie nietolerancji pokarmowej polega na pomiarze specyficznych pokarmowo IgG za pomocą nowoczesnych narzędzi o wysokiej wartości diagnostycznej. Badanie wskaże produkty, które mogą być przyczyną twoich dolegliwości. Panele do badania obejmują szeroki zakres produktów od tych powszechnie spożywanych w tradycyjnej, polskiej kuchni, jak  pochodzących z różnych regionów świata. Każdy panel zawiera produkty najczęściej wywołujące reakcję. Ze względu na to, że często nawet najmniej kluczowy w diecie produkt może przyczyniać się do odczuwanych dolegliwości, warto 
rozważyć wykonanie jednego z szerszych paneli.
Oferowana diagnostyka nietolerancji pokarmowej opiera się o zasadę metody ELISA (ang. Enzyme-Linked ImmunoSorbet Assay, czytaj więcej: Metoda 
immunoenzymosorpcyjna - ELISA). Testy spełniają standardy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro(IVDD98/79EC), charakteryzują się wysoką czułością, swoistością i powtarzalnością wyników, które są autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. Dodatkową zaletą diagnostyki Cambridge Diagnostics jest wykonywanie badań z niewielkiej ilości krwi włośniczkowej pobranej w prosty i nieinwazyjny sposób z palca.
Zagrożenia ze strony spożywanych pokarmów budziły i budzą wiele  kontrowersji. Jednak dotychczas nie było tak zaawansowanej wiedzy i specjalistycznej diagnostyki do badania ich wpływu na zdrowie. W obliczu wzrastającej zapadalności na choroby o podłożu zapalnym, immunologicznym szczególne znaczenie ma nowoczesna diagnostyka “uchwycająca” zmiany już na poziomie molekularnym. Oferowane badania pomogą wskazać, które ze zjawisk: nadwrażliwość pokarmowa, dysbioza jelitowa, stres oksydacyjny, czy predyspozycje genetyczne mogą stanowić kluczowy czynnik w powstawaniu stanu zapalnego.
Opis Cambridge Diagnostics

Zapraszam  na spotkanie ze mną aby przeprowadzić test i pomóc Państwu w 
drodze do lepszego samopoczucia.
Diagnostyka nietolerancji pokarmowej we współpracy z Cambridge Diagnostics (Polska).